Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego trzeci rok z rzędu złożyła projekt w roli Wnioskodawcy w ramach ścieżki inicjatywy lokalne w programie FIO Mazowsze Lokalnie i po raz kolejny otrzymała dofinansowanie o maksymalnej wartości dotacji – 5 000 zł! Tym razem, dzięki staraniom lokalnej grupy, powstanie pierwsza kolorowanka dla dzieci tematycznie związana z Żyrardowem i ponad 180-letnią tradycją przemysłu lniarskiego. Projekt pn. „Koloruje i tworzę historię swojej małej Ojczyzny – kreatywne podejście do dziedzictwa poprzemysłowego Żyrardowa” będzie realizowany głównie w Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie. Będzie to zarazem kolejny projekt wzbogacający ofertę Muzeum, na który LOT zdobyło dofinansowanie.

W ubiegłym roku LOT jako Wnioskodawca otrzymał z programu FIO ML dofinansowanie na realizację wielkoformatowej gry planszowej „Spacer po XIX-wiecznej osadzie fabrycznej w Żyrardowie”, której premiera odbyła się podczas Święta Lnu w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, natomiast dwa lata temu otrzymała grant na przygotowanie wystawy fotograficznej „Zakłady Lniarskie wczoraj i dziś”, której wernisaż odbył się podczas uroczystego otwarcia Muzeum Lniarstwa w 2014 r. Obydwa działania realizowała nieformalna grupa FOTOPLASTIKON. Dzięki tegorocznej edycji programu stowarzyszenie pozyskało kolejne środki na lokalne działania, które będą realizowane przez nieformalną grupę Trybiki.

Procedura ubiegania się o grant, wzorem ubiegłego roku, składała się z dwóch etapów. Po przejściu oceny formalnej i merytorycznej przygotowany wniosek (tzw. fiszka) znalazł się na 34 miejscu wśród ponad 600 złożonych projektów, kwalifikując się tym samym do drugiego etapu, czyli prezentacji przed Komisją Konkursową. Podczas spotkania z komisją, które odbyło się w kwietniu br. w Grodzisku Mazowieckim w biurze Stowarzyszenia Europa i My, zaprezentowany projekt otrzymał wysoką ocenę, która pozwoliła zakwalifikować go do puli dofinansowanych inicjatyw.

Działania, których realizację zaplanowano na okres maj-wrzesień, będą składały się z trzech etapów:

– przygotowania profesjonalnej kolorowanki, przedstawiającej obiekty zabytkowe osady fabrycznej w Żyrardowie, a także postacie i wydarzenia związane z rozwojem regionu,

– przeprowadzenia spacerów po osadzie fabrycznej z przewodnikiem połączonych z warsztatami plastyczno-rękodzielniczymi (warsztatami kolorowania oraz składania własnej kolorowanki),

– zorganizowaniu wystawy prac uczestników (przygotowanych podczas warsztatów), połączonej z konkursem z nagrodami.

Projekt zostanie zrealizowany przy wsparciu lokalnych instytucji i organizacji. Ze względu na swoje cele doskonale wpisze się w obchody 100-lecia Miasta Żyrardowa. W spacerach i warsztatach wezmą udział grupy uczniów z lokalnych szkół, także z poza Żyrardowa, natomiast na wystawę, która zostanie przygotowana w Muzeum Lniarstwa, zostaną zaproszeni wszyscy mieszkańcy. Ponadto wydrukowane kolorowanki zostaną rozdane bezpłatnie do lokalnych instytucji kultury z terenu powiatu żyrardowskiego, a wersja multimedialna zostanie umieszczona w formacie PDF na portalu LOT-u z możliwością jej darmowego pobrania.

W związku z tym, że część malowanek umieszczonych w kolorowance będzie nawiązywało do życia codziennego mieszkańców Żyrardowa sprzed kilkudziesięciu lat, realizatorzy projektu ogłaszają akcję społeczną i proszą o przesyłanie na maila biuro@lotmz.org zeskanowanych starych rodzinnych zdjęć, pochodzących z jak najdawniejszego okresu (np. z lat 50 XX wieku). Wśród przekazanych / nadesłanych zdjęć zostanie wybranych kilka, które zostaną przerobione na malowankę i umieszczone w przygotowywanej kolorowance.

Projekt został dofinansowany ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Europa i My. FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wspierającym młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz samopomocowe, które działają na terenie województwa mazowieckiego. Celem programu jest przede wszystkim zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych lokalnych społecznościach oraz w małych wspólnotach z dużych miast, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy i innowacji.

Zobacz również: