Poznać motywacje gimnazjalistów, sztuka niemożliwa?

Podejmowanie ważnych decyzji związanych z kierunkiem rozwoju oferty szkół ponadgimnazjalnych wymaga precyzyjnej wiedzy. Skąd pozyskać wiedzę, co do której będziemy mieć pewność, że nie jest przypadkowa, oparta na intuicji lub nieaktualna? Oczywiście oparcie znajduje się w doświadczeniu, opiniach dyrektorów, nauczycieli i rodziców. To ważne źródła. Jednak to solidne, oparte na naukowych podstawach badanie diagnostyczne obiektywizuje wiedzę. Stąd Wydział Oświaty żyrardowskiego starostwa rozpoczął duży projekt badawczy „Plany edukacyjne i motywacje młodzieży gimnazjalnej”.

screen badanie

screen2

Do współpracy została zaproszona warszawska pracownia Omikron Badania. Firma specjalizuje się w przeprowadzaniu badań socjologicznych dla samorządów, poszczycić się może stałą współpracą ze Związkiem Powiatów Polskich . Każde badanie ma sens dopiero wtedy, kiedy czemuś służy – użyteczność wyników to kwestia podstawowa. Projekt badawczy realizowany w powiecie żyrardowskim wynika właśnie z potrzeby informacyjnej. Wybór metod pomiaru został poprzedzony pogłębionymi rozmowami z kierownictwem urzędu na temat tego, do czego posłużą wyniki, jakie decyzje będą na ich podstawie podejmowane. Dzięki tym konsultacjom opracowaliśmy wspólnie z socjologami narzędzia badawcze, które są nie tylko poprawne warsztatowo, ale przede wszystkim użyteczne – mówi Mariusz Wachowicz właściciel firmy. Wyśmienicie pracuje się wtedy, gdy zleceniodawca, w tym przypadku wydział oświaty starostwa z dyrektorem Adamem Lemieszem, wie, czego chce. Jeśli mamy wyraźny cel i konkretne oczekiwania tworzenie koncepcji badań i narzędzi pomiarowych idzie szybko i sprawnie. Nie bez znaczenia jest zaangażowanie i wiedza zleceniodawcy – w takim zespole role się uzupełniają i efekt nie może być inny niż fenomenalny – dodaje Mariusz Wachowicz.

Projektem objęci są uczniowie, nauczyciele i rodzice. To duża grupa. Naturalnym więc wydało się zastosowanie narzędzi badawczych opartych na ankietach realizowanych drogą internetową. Nowoczesne metody rozpowszechniania ankiet internetowych cechują się wysoką skutecznością i z powodzeniem zastępują tradycyjne papierowe kwestionariusze. Platforma ankietowania pozwala szybko tworzyć i modyfikować ankiety, personalizować je, nadawać odpowiednią szatę graficzną, ale przede wszystkim na bieżąco kontrolować proces badawczy i szybko reagować na nieprzewidziane okoliczności. Istotne jest również obniżenie kosztów badania, nie drukuje się ankiet, nie przesyła, nie wprowadza danych, a analizy statystycznie wykonywane są przez aplikację automatycznie. Warto podkreślić, że nad całością procesu na bieżąco czuwają doświadczeni socjologowie.

Jednak poważny projekt badawczy to nie tylko ankiety – wyniki ilościowe to tylko połowa rzetelnej wiedzy. W ramach działań zaplanowano również zogniskowane wywiady grupowe – nowoczesną metodę pozyskiwania zobiektywizowanych danych jakościowych. Dzięki temu uzyskane wyniki wzbogacą się o sferę wyjaśnienia i interpretacji zwykle „suchych” liczb i wykresów.

Chcemy, aby system edukacyjny działał sprawnie i przystawał do edukacyjnych potrzeb jak największej liczby młodych ludzi – mówi Wojciech Szustakiewicz starosta żyrardowski. Dzięki tak zdobytej wiedzy będziemy podejmowali decyzje bardziej precyzyjne, obarczone mniejszym ryzykiem – twierdzi starosta. Modernizacja naszych szkół to nie tylko remonty, budowa nowej hali i nowych boisk. Chcemy, aby spójna polityka oświatowa przełożyła się na efektywne tworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów – dodaje wicestarosta Grzegorz Dobrowolski.

Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do wzięcia udziału w badaniu. Każda opinia jest ważna i każda będzie brana pod uwagę. Więcej informacji udzieli koordynator badania Barbara Smolarek – Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, tel. 46 8553717 w.33.

Zobacz również: