Jaka powinna być rola państwa w gospodarce? Jak zwiększyć jej innowacyjność? Jak wspierać eksporterów i przyciągać inwestorów? Na te oraz wiele innych pytań odpowiadała premier, ministrowie oraz prezesi największych firm, którzy wzięli w środę udział w inauguracji 7. edycji projektu „Czas na Patriotyzm Gospodarczy”.

Premier Beata Szydło podkreśliła, że na środowej debacie „Czas na Patriotyzm Gospodarczy” obecni są wszyscy przedstawicieli rządu zajmujący się sprawami gospodarczymi oraz reprezentanci spółek skarbu państwa. Jak dodała, to pierwsza tego typu debata z udziałem premiera RP. Chcemy poprzez swój udział w tej dyskusji podkreślić, że dla polskiego rządu gospodarka i szybki rozwój przekładający się na poprawę warunków życia obywateli jest priorytetem – podkreślała szefowa rządu.

Patriotyzm gospodarczy i plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju

Promować wszystko to, co polskie, budować polską markę, kupować polskie produkty, wspierać polskie firmy – taką definicję patriotyzmu gospodarczego zaprezentowała szefowa rządu. Mamy możliwości, ludzi, potencjał, zasoby, które do tej pory były wielokrotnie marnowanie – zaznaczyła premier. Politycy są zobowiązani do tworzenia dobrych rozwiązań prawnych i ustrojowych, które pozwolą firmom dobrze funkcjonować. Wszyscy idziemy w jednym kierunku: i biznes, i polityka. Na mecie powinien być patriotyzm gospodarczy przekładający się na dobro ojczyzny – podkreśliła.

Możemy tak prowadzić polską gospodarkę i tworzyć taki klimat dla budowania potencjału gospodarczego, by polskie firmy stawały się coraz silniejsze, mogły szukać nowych rynków, korzystać z nowoczesnych technologii – wyliczała premier. Jednocześnie dodała, że rząd chce zapraszać do Polski inwestorów zagranicznych: Chcemy, by tu płacili podatki i pomagali rozwijać się polskim firmom – mówiła Beata Szydło.

Polska krajem równych szans

Premier przekonywała, że plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jest ambitny, nowoczesny i dąży do zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Polska musi być państwem równych szans dla wszystkich – zaznaczyła.  Przykładem projektu realizowanego przez rząd, a skierowanego do wszystkich, jest program Rodzina 500+. To nie jest program socjalny. Ma pomóc przełamać bariery demograficzne. To również poważny program gospodarczy. Co roku polski rynek zasili 20 mld zł. Mamy w związku z tym nadzieję, że pozytywnie wpłynie na wzrost gospodarczy – mówiła premier.

Nauka i innowacje w służbie gospodarce

Jak zaznaczyła szefowa rządu, rola nauki i nowoczesnych technologii w rozwoju gospodarki jest nieoceniona. Nie jesteśmy dzisiaj państwem w czołówce innowacyjności, a mamy wszystkie ku temu warunki – mówiła premier. Państwo powinno tworzyć systemowe wsparcie dla rozwoju innowacyjności, myśli technicznej i naukowej. By rozwiązania polskich naukowców były przekładane na konkret w gospodarce – dodała. Kluczowa w tym procesie jest efektywna współpraca biznesu i polityków.

źródło: Kancelaria Premiera RM

Zobacz również: