Minister Mariusz Kamiński, Koordynator Służb Specjalnych, przedstawił w Sejmie wyniki audytu w Służbach Specjalnych w latach 2007-2015.

W związku z przeprowadzonym w służbach specjalnych audytem ujawniono szereg działań sprzecznych z prawem. Działania te polegały na nieuzasadnionym i nielegalnym wykonywaniu czynności operacyjnych wobec szeregu osób i środowisk, w tym uczestników legalnych zgromadzeń publicznych organizowanych przez opozycję, dziennikarzy, czy internautów. Stwierdzono ponadto liczne przypadki nadużyć i zaniechań w działaniach operacyjno-śledczych oraz kontrolnych skutkujących bezkarnością osób pełniących wysokie stanowiska państwowe. Ujawniono również przypadek stosowania nielegalnego podsłuchu – mówił Minister Koordynator w Sejmie.

Minister Mariusz Kamiński dodał, że w opisywanych w audycie sprawach do prokuratury złożono 19 zawiadomień o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa.Minister Mariusz Kamiński ujawnił również, że w czasie okresu, którego dotyczył audyt, nielegalnej inwigilacji poddano 52 dziennikarzy. Lista nazwisk znajduje się TUTAJ

Kancelaria Premiera RM

Zobacz również: