Savings
Prawie 4350 zł brutto wyniosły w zeszłym roku średnie zarobki samorządowców – wynika z danych z opublikowanych przez GUS. Było to o 153 zł więcej niż rok wcześniej.
Dokładnie 4348,55 zł wyniosło w 2015 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w administracji samorządu terytorialnego, podał w piątek Główny Urząd Statystyczny. To o 152,92 zł więcej niż rok wcześniej, kiedy średnia pensja w JST była na poziomie 4195,63 zł.
Dane o wynagrodzeniach GUS podaje w ujęciu brutto, wliczając do tej sumy dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tzw. trzynastki).
Z publikowanych cyklicznie informacji wynika, że w administracji samorządowej najlepiej zarabia się w urzędach marszałkowskich, gdzie przeciętne wynagrodzenie w 2015 r. osiągnęło kwotę 5088,91 zł.
Z kolei najmniej zarabiają urzędnicy zatrudnieni w starostwach powiatowych – ich przeciętne wynagrodzenie (3939,92 zł) było o ponad 1100 zł niższe niż pracowników samorządu województwa.
Jak co roku, mniej więcej pośrodku tych widełek znalazły się pensje pracowników gmin i miast na prawach powiatu, którzy miesięcznie zarobili średnio 4391,40 zł. Po wydzieleniu z kategorii samorządu gminnego urzędów miast na prawach powiatu średnia pensja urzędników wzrosła do 4935,41 zł.
Przeciętne wynagrodzenie w urzędach samorządowych w 2015 r. było nadal wyraźnie niższe niż pensje w centralnych organach administracji (m.in. ministerstwa), w których średnie zarobki były równe 5305,60 zł.
Rekordowe wśród wyodrębnionych sektorów administracji publicznej były pod tym względem samorządowe kolegia odwoławcze, gdzie statystyczne zarobki wyniosły 6596,38 zł.
Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w administracji publicznej ogółem wyniosło 4644,95 zł.
kic/Serwis Samorządowy PAP