3 maja 2016 r. mieszkańcy gminy Brwinów uczcili 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. O godz. 10.30 w kościele św. Floriana w Brwinowie została odprawiona msza św. której przewodniczył ks. Sylwester Lament.

Po niej uroczystości przeniosły się pod pomnik Niepodległości. W swoich przemówieniach burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomir Rakowiecki nawiązali do treści konstytucji i podkreślili jej znaczenia dla narodu polskiego. Okolicznościowy list od starosty pruszkowskiego odczytała radna Magdalena Beyer.

Kwiaty pod pomnikiem złożyli przedstawiciele władz samorządowych, poseł na Sejm Andrzej Smirnow, środowiska kombatanckie, delegacje ze szkół, przedstawiciele stowarzyszeń oraz harcerze. Po części oficjalnej rozpoczął się koncert polskich pieśni patriotycznych z XVIII wieku.

 

 

Zobacz również: