– Tylko silne państwo daje przetrwanie i godziwe życie narodowi – powiedział prezydent Andrzej Duda na placu Zamkowym w Warszawie podczas obchodów 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W uroczystościach uczestniczyli także marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, minister obrony narodowej oraz członkowie rządu i parlamentarzyści. Podczas uroczystości odegrano hymn państwowy, wciągnięto flagę na maszt i oddano salut armatni.

– To my, Polacy, umieliśmy przyjąć taki akt pokazując Europie i światu wzór parlamentaryzmu i wzór budowania nowoczesnego ustroju państwowego, ale także wzór myślenia o realnej sytuacji Ojczyzny. Myślenia o bezpieczeństwie, nie tylko własnym, ale także i innych współobywateli, myślących o tym, że tylko państwo silne daje przetrwanie i godziwe życie narodowi – powiedział w trakcie uroczystości prezydent Andrzej Duda.

– To była konstytucja, która stanowiła jak na owe czasy rozwiązania rewolucyjne pod względem ustroju, a także została przyjęta przez reprezentację narodu, a nie narzucona przez jaśnie oświeconego władcę – dodał prezydent.

Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda przypomniał, że Sejm Wielki przyjął obciążenia, by odbudować polską armię, które spoczęły również na polskiej szlachcie, na ziemianach, a więc i na tych, którzy zasiadali w Sejmie. – Przecież Sejm Wielki podniósł do rangi obywatelskiej mieszczan dając im prawa polityczne, umieszczając ich w izbie politycznej, w parlamencie, a więc tym samym szlachta jakąś część swoich praw oddała. Zrozumieli, że było to konieczne. To właśnie Sejm Wielki, jako pierwszy powiedział, że chłopi zostaną objęci ochroną prawa, ochroną państwa – mówił prezydent. Dodał, że Sejm Wielki ustanowił dwuinstancyjne sądownictwo, a także wprowadził zasadę trójpodziału władz. – Jakże to było na tamte czasy nowoczesne, to była druga konstytucja na świecie, po amerykańskiej, to była konstytucja, która w niebywały sposób łączyła tradycję z nowoczesnością, bo ona niewątpliwie stanowiła jak na owe czasy rozwiązania o charakterze rewolucyjnym jeżeli chodzi o ustroje, a także została przyjęta przez reprezentację narodu, a nie narzucona przez jaśnie oświeconego władcę – mówił Andrzej Duda.

Przed uroczystościami na placu Zamkowym odbyła się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny, odprawiona w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela. Następnie w Zamku Królewskim, z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych i wojskowych, prezydent RP wręczył odznaczenia państwowe.

mon.gov.pl

Fot. Maciej Nędzyński/CO MON