W Internecie bez żadnych konsekwencji prawnych kwitnie sprzedaż dowodów osobistych i praw jazdy. Dokumenty są oferowane jako wyroby kolekcjonerskie. Są tak dobrze wykonane, że dla większości z nas nie są do odróżnienia od tych oryginalnych.
Wystarczy wpisać w internetową wyszukiwarkę hasło „kupię dowód osobisty lub prawo jazdy” i od razu pojawia się kilkadziesiąt ogłoszeń o możliwości ich nabycia. Proceder jest całkiem legalny, ponieważ wytwórcy takich dokumentów określają je jako „kolekcjonerskie”. Dodając przy tym, że nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to, w jakim celu zostaną one użyte przez nabywców.

Jednak niektórzy wytwórcy idą dalej, oferując nie tylko wytworzenie potrzebnych dokumentów, ale również ich legalizację.

Szukanie jeleni

 Oferowane dokumenty są tak dobrze wykonane, że bez odpowiedniego przeszkolenia trudno jej odróżnić od oryginalnych. Tym bardziej, że mają wszystkie przewidziane prawem hologramy i zabezpieczenia. Wytwórcy za ich sporządzenie zazwyczaj żądają od 200 do 500 złotych, a czas oczekiwania wynosi w przypadku dowodu osobistego do kilku dni.

 Trochę dłużej trzeba czekać na „wyrobienie praw jazdy”. W tym przypadku jest to miesiąc. Ich sprzedawcy tłumaczą, że długi okres oczekiwania spowodowany jest koniecznością sporządzenia dokumentu w sposób profesjonalny i bezproblemowy. A to dlatego, że ich odbiór nastąpi „w momencie pojawienia się odpowiedniego statusu na stronie info-car oraz udania się do Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego (Wydział Komunikacji) w zależności od Państwa miejsca zameldowania (nie mylić z miejscem zamieszkania)”. Dodając przy tym: „Jest to jedyna prawdziwa oferta, która ma na celu sfinalizowanie transakcji od początku do końca”. Ostrzegając jednocześnie przed oszustami, którzy celowo wprowadzają w błąd, ponieważ: „Nie jest możliwe uzyskanie Prawa Jazdy poniżej 3 tygodni, tak więc każde zapewnienie, że dokument będzie gotowy po 10, 16 czy 20 dniach to kłamstwo – nie jest możliwe zdobycie w ten sposób uprawnień stanowiących podstawę do wyrobienia legalnego w 100% prawa jazdy za kwotę poniżej 4000 PLN !”

Szczelny system

Pytani przez nas pracownicy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przestrzegają przed kuponem tego typu dokumentów. Ponieważ mamy do czynienia z typowym oszustwem i próbą wyłudzenia pieniędzy. Nie tylko dlatego, że sprzedawcy nie podają żadnego adresu czy telefonu kontaktowego.

Trzeba pamiętać, że uprawnienia do kierowania samochodem to nie tylko plastikowy blankiet. Podczas kontroli drogowej kierowca w razie jakichkolwiek podejrzeń sprawdzany jest przez policję w systemie. A wejście do niego i zarejestrowanie prawa jazdy dla osób postronnych jest niemożliwe. W dodatku oryginalne prawa jazdy są produkowane imiennie w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i od razu wnoszone do ewidencji – powiedziała nam Krystyna Dybiec, zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo niewykrycia oszustwa, jeżeli ktoś posługuje się takim prawem jazdy poza granicami Polski i w dodatku na inne nazwisko. Ale w tym przypadku musiałby także posługiwać się podrobionym paszportem lub dowodem osobistym. A z uzyskaniem ich, jak wynika z internetowych ogłoszeń, też nie ma żadnego problemu. Problem jednak w tym, że posiadając takie dokumenty, i w dodatku na cudze nazwisko, można bez żadnych trudności zaciągnąć pożyczkę w banku lub podpisać umowę – na przykład na dostawę dużej partii towaru.

Tymczasem według polskiego prawa wytwarzanie i sprzedaż tego typu „wyrobów kolekcjonerskich” nie jest zabronione. Karze podlega jedynie osoba, która takim dokumentem się posługuje. I za coś takiego według kodeksu karnego podlega ona karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jerzy Szostak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz również: