Burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński zaprasza dziewczęta i chłopców, mieszkających na terenie Łowicza i Ziemi Łowickiej, do wzięcia udziału w trzeciej edycji konkursu pn. „Księżanka i Księżak Roku”. Głównym celem konkursu jest wyłonienie reprezentacyjnej pary łowickiej, której zadaniem będzie promowanie Łowicza i regionu łowickiego, podczas różnego rodzaju działań promocyjnych łowickiego ratusza.

Na zwycięzców oprócz Honorowego Tytułu Księżanki i Księżaka Roku 2016, czeka świetna zabawa i atrakcyjne nagrody ufundowane przez lokalnych partnerów konkursu. Wśród nich m.in. tablety, komplety łowickich strojów ludowych, weekendowe pobyty, przejażdżki konne, uroczyste kolacje w restauracji „Biała Dama” w Nieborowie, karnety na pięć wybranych filmów w roku 2016 w łowickim kinie „Fenix”, a także produkty lokalnych przedsiębiorców i piękne bukiety kwiatów z Kwiaciarni Agnieszki Boczek przy ul. Warszawskiej w Łowiczu.

W konkursie mogą wziąć udział kobiety i mężczyźni, zameldowani na terenie powiatu łowickiego i posiadający od 16 lat do 35 lat. Zgłoszenia kandydatek i kandydatów przyjmowane są najpóźniej do 4 maja. Uroczysta gala wyborów Księżanki i Księżaka Roku 2016, odbędzie się 15 maja w Łowickim Ośrodku Kultury.

Informacje oraz regulamin konkursu dostępny jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łowiczu, na stronie internetowej www.lowicz.eu, w Biurze ds.Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych oraz w załączniku.

www

Zobacz również: