Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zwraca się z gorącą prośbą o dokonywanie dobrowolnych wpłat   dla naszych Rodaków z Kazachstanu, którzy ucierpieli w wyniku powodzi.

W pierwszych dniach kwietnia br. w rejonie tajszyńskim w obwodzie północnokazachstańskim   w wyniku powodzi zalanych zostało kilkanaście wsi. Ucierpieli mieszkańcy, zniszczeniu uległy domy oraz cały dobytek. W Kazachstanie  mieszka ponad 34 tysiące osób pochodzenia polskiego.  Największe skupiska osiedlenia naszych Rodaków  to północne tereny Kazachstanu.

Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy dla  przelewów krajowych

nr  08 1060 0076 0000 3310 0021 6206

Zobacz również: