Przyjęty przez polski rząd „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” zapewni równe i sprawiedliwe traktowanie polskich obywateli, którzy mają pomysły i chcą wykorzystać swoją szansę – mówiła w czwartek na forum biznesowym w Nowym Jorku premier Beata Szydło.

Premier, która otworzyła polsko-amerykańskie forum biznesowe w konsulacie RP, podkreśliła, że „dla polskiego rządu kwestie gospodarcze, kwestie rozwoju gospodarczego, współpraca z firmami amerykańskimi, obecność amerykańskich inwestorów na rynku polskim, ale też obecność polskich firm tutaj, w Stanach Zjednoczonych, jest sprawą priorytetową”.

Jak mówiła premier, „Polska jest świetnie rozwijającym się państwem, w którym warto inwestować”.

– Jesteśmy państwem odpowiedzialnym i stabilnym, które postawiło sobie bardzo ambitny cel: chcemy rozwijać się jeszcze szybciej, tak, by z tego rozwoju mogli korzystać wszyscy obywatele, by standard życia Polaków każdego dnia, każdego miesiąca, każdego roku poprawiał się – podkreśliła Szydło.

– Chcemy rozwijać się szybciej, chcemy rozwijać się wszechstronnie, chcemy, ażeby spełniały się oczekiwania i marzenia polskich obywateli, którzy są świetnie wykształceni, świetnie przygotowani, kreatywni, mają pomysły. Tylko potrzebne jest to przełamanie barier biurokratycznych – i to jest ogromne wyzwanie, przed którym stoi polskie państwo – mówiła Szydło.

http://kurier.pap.pl/

Zobacz również: