CBOS zapytał Polaków o opinie na temat sytuacji kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe we frankach szwajcarskich. Ankieterzy sprawdzili kto, w odczuciu badanych, powinien ponosić koszty związane ze zwiększeniem zadłużenia frankowiczów, wynikające ze wzrostu wartości franka względem złotówki.

Z opublikowanego w środę badania CBOS wynika, że większość Polaków woli, aby koszty obsługi zadłużenia ponosili sami kredytobiorcy (56 proc.). Niewiele mniejsza grupa ankietowanych (48 proc.) uważa, że w tych kosztach powinny partycypować banki, a relatywnie niewielu – co siódmy, że państwo.

Ponad połowa (54 proc.) badanych uważa, że nie należy wprowadzać przepisów, których celem byłaby pomoc „frankowiczom”. O tym, że stworzenie takich przepisów jest potrzebne przekonana jest ponad jedna trzecia (36 proc.) respondentów.

Badani uważają, że jeśli banki zmuszone będą do ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu pomocy frankowiczom, to w mniejszym lub większym stopniu przerzucą je na klientów. Co piąty sądzi, że przerzucą je w całości, co drugi – że w większości, a co siódmy – że w niewielkiej części. Jedynie znikomy odsetek ankietowanych (2 proc.) uważa, że do takiego przerzucenia kosztów w ogóle nie dojdzie.

Zdaniem większości ankietowanych banki zachęcały swoich klientów do zaciągania kredytów we frankach (61 proc.), niedostatecznie informując ich o ryzyku kursowym z tym związanym (51 proc.). Ponad dwie piąte respondentów (43 proc.) wyraża przekonanie, że banki udzielając kredytów we frankach dopuszczały się wielu nieprawidłowości.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 31 marca – 7 kwietnia 2016 roku na liczącej 1104 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: CBOS/ http://kurier.pap.pl/