Trwa budowa największego w Polsce i jedynego na Mazowszu Centrum Leczenia Mukowiscydozy. Roboty budowlane rozpoczęły się na początku roku i przebiegają w bardzo szybkim tempie. Dzięki czemu otwarcie ośrodka, a także rozpoczęcie leczenia pierwszych małych pacjentów będzie możliwe już w październiku.Inwestycja finansowana jest z budżetu województwa mazowieckiego. Jej koszt to ponad 9 mln zł. Wczoraj plac budowy nowego ośrodka wizytował marszałek Adam Struzik.
 –Modernizujemy część naszego szpitala w Dziekanowie Leśnym. Już wkrótce uruchomimy tu bardzo nowoczesny oddział, na którym będą leczeni chorzy na mukowiscydozę. Mali pacjenci będą mieli zapewnione nie tylko bardzo dobre warunki, ale przede wszystkim opiekę znakomitych lekarzy, jak i swoich rodziców. Warto podkreślić, że na tym oddziale rodzice będą mogli przebywać ze swoimi pociechami bez żadnych problemów. Takie są dziś standardy nowoczesnej opieki medycznej i cieszę się, że w naszym szpitalu je spełniamy. W sumie na tę inwestycję przeznaczyliśmy ponad 9 mln zł z budżetu województwa – podkreślał w trakcie wizyty marszałek Adam Struzik
Ośrodek powstaje w istniejącym skrzydle szpitala, w pawilonie IVA. Remont obejmuje wszystkie poziomy i pomieszczenia. W sumie modernizowanych jest ponad 1800 m2.
– Właśnie kończymy podstawowe prace budowlane. Jesteśmy już na bardzo zaawansowanym etapie prac wykończeniowych. Zakończenie tych robót planujemy w pierwszych dniach czerwca. Myślę, że jeszcze przed wakacjami zakończymy odbiory, a do końca lipca będziemy mieć wszystkie potrzebne zgody na użytkowanie. I wtedy będziemy mogli zacząć wyposażać obiekt w meble i warty wiele milionów sprzęt medyczny. Ośrodek powinien być gotowy we wrześniu. Od pierwszego października chcemy już przyjmować pierwszych pacjentów – mówi dyrektor szpitala w Dziekanowie Leśnym Robert Lasota
Opiekę medyczną sprawować będzie zespół, który dotychczas zajmował się tą chorobę w Zakładzie Mukowiscydozy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
– Mukowiscydoza należy do grupy chorób rzadkich. Jej diagnoza musi być prowadzona nie tylko przez doświadczony zespół, ale też w specjalistycznym ośrodku. Do tej pory nie było takiego miejsca, w którym byliby i specjaliści znający tę chorobę i przestrzeń, w której można by ją odpowiednio leczyć. Wreszcie będziemy mieć takie miejsce, tu w szpitalu w Dziekanowie Leśnym. Co istotne obok specjalistycznego oddziału będą tu również mieć gabinety konsultacyjne. Zespół ośrodka stworzą lekarzy z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu tej choroby z naszego instytutu – podkreślała prof. Dorota Sands kierownik Zakładu Mukowiscydozy w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie
 W budynku oprócz oddziału mukowiscydozy znajdzie się także pierwsza w Polsce nowoczesna poradnia leczenia mukowiscydozy przyjmująca pacjentów w systemie rooming-in. Centrum dysponować będzie profesjonalną aparaturą pozwalającą na prowadzenie diagnostyki chorób układu oddechowego oraz działalności naukowo-dydaktycznej. Dla rodziców małych pacjentów dostępne będą pokoje hotelowe oraz punkt wsparcia socjalnego prowadzony przez Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą.
Ośrodek zajmie w sumie trzy kondygnacje. Na parterze znajdą się pokoje czasowego pobytu rodziców pacjentów, pracownie badań czynnościowych, a także szatnie dla personelu. Oddział pobytowy zlokalizowany zostanie na I piętrze. Znajdzie się tam dwanaście pokoi, umożliwiających jednoczasową hospitalizację 20 pacjentów, w tym nawet 12 z mukowiscydozą. We wszystkich salach chorych będą osobnełazienki. Na drugim piętrze planowane jest utworzenie ambulatoriumw systemie rooming-in.Znajdą się tam także pokoje badań dla pacjenta z rodziną, punkt pielęgniarski, pokoje diagnostyczno-zabiegowe, a także pomieszczenia biurowe.
Ośrodka leczenia mukowiscydozy na Mazowszu powstaje dzięki współpracy pomiędzy Instytutem Matki i Dziecka, samorządem województwa,Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą oraz szpitalem w Dziekanowie Leśnym.Koszt inwestycji to ok. 9 mln zł. Środki pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego.
Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Zobacz również: