W Ośrodku Opiekuńczo-RehabilitacyjnymTabita w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą, będącym częścią Grupy LUX MED,otwartazostała nowatorska pracownia ergoterapii. Projekt ma na celu rozwój nowoczesnych metod rehabilitacji neurologicznej i opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi.

Od kwietnia w ośrodku Tabita udostępniona zostaniepacjentom innowacyjna pracownia ergoterapii, która pozwoli zwiększyć możliwości motoryczne i samodzielność osobomniepełnosprawnym, po udarach mózgu i innych urazach mózgowo-naczyniowych.
To krok milowy w terapii pacjentów neurologicznych w Polsce.

„Jak szacuje Światowa Organizacja Zdrowia udar mózgu jest drugą, najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Średnio blisko połowa chorych, którzy przeżyją ostrą fazę udaru mózgu, nie jest w stanie samodzielnie wykonywać codziennych, podstawowych czynności. Pacjenci są wtedy całkowicie zależni od pomocy innych osób. Jedyną drogą odzyskania sprawności
i powrotu do zdrowia jest niezwłoczne rozpoczęcie rehabilitacji neurologicznej, której jednym z ważnych elementów powinna być ergoterapia.” –
podkreśla dr n med. Mirosław Wróbel, Członek Zarządu ośrodka LUX MED Tabita..

Ergoterapia – powrót do sprawności

Ergoterapia jest nowoczesną formą rehabilitacji, która dzięki wykorzystaniu różnorodnych metod i materiałów, pozwala chorym i niepełnosprawnym w uzyskaniu niezależności. Poza ćwiczeniami ruchowymi i nauką wykonywania codziennych czynności w ergoterapii wykorzystuje się również zajęcia plastyczne, techniczne, a nawet rzemieślnicze.Terapia musi być procesem skoordynowanej opieki wielu specjalistów, takich jak: lekarze, rehabilitanci, psychologowie, neurologopedzi, dietetycy– dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie znacznej poprawy stanu pacjenta zarówno pod względem psychicznym, jak
i fizycznym.

Nowoczesna pracownia ergoterapii w Tabicie będzie odtwarzać wyposażenie standardowej kuchni, łazienki i sypialni, w której pacjenci wykonują czynności dnia codziennego
tj.: podstawowe prace domowe, higiena osobista, poruszanie się w przestrzeni domowej.

„Tym samym zwiększamy sprawność i samodzielność pacjentów – poprzez usprawnienie ruchomości kończyn i naukę wykonywania konkretnych czynności, jak np. samodzielne ubieranie czy przygotowanie posiłku.” –dodaje dr n med. Mirosław Wróbel.

Więcej informacji: na: www.tabita.waw.pl