Nieprzerwanie od 2003 r. Gmina Ożarów Mazowiecki przyznaje Honorowe Nagrody – FELICJE. W ten sposób wyróżnia osoby prywatne, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa, których osiągnięcia wnoszą znaczący wkład w rozwój naszej gminy.
Wyróżnienia te stanowią prestiżową formę uznania za szczególne zasługi na rzecz wszechstronnego rozwoju gminy.
Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje: Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej, grupie 5 radnych Rady Miejskiej oraz grupie 50 mieszkańców.
Zachęcam Państwa do zgłaszania swoich kandydatur do Felicji 2016.
Wnioski wraz z pisemnym uzasadnieniem należy składać w Urzędzie Miejskim, ul. Kolejowa 2, Sekretariat Burmistrza – pok. 102 w terminie do dnia 1 maja 2016 r.
Wniosek oraz regulamin przyznawania nagrody dostępny jest na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Zobacz również: