Podwyższenie wieku obowiązku szkolnego będzie problemem dla samorządów przez kilka najbliższych lat. W przedszkolach może zabraknąć ponad 300 tys. miejsc – uważają samorządowcy skupieni w ZGW RP.

Marek Olszewski przewodniczący zarządu ZGW RP podczas Zgromadzenia Ogólnego podkreślił, że zmiany w systemie edukacji związane z podwyższeniem wieku obowiązku szkolnego nie były przedmiotem negocjacji rządu z samorządami.

Według niego, decyzja władz będzie stanowiła problem dla samorządów przez kilka najbliższych lat.

– Sześciolatki nie poszły do szkoły, nie przyniosły subwencji, zabrały miejsca trzylatkom – mówił Marek Olszewski.
Jak zaznaczył Bogdan Tarnowski, wójt Miedźna, gminy poniosły znaczne nakłady finansowe związane ze wcześniejszymi zmianami w systemie edukacji.

– Do potrzeby sześciolatków zostały przystosowane sale lekcyjne, zmieniono podstawę programową oraz przygotowano nauczycieli. To wszystko kosztowało, a kolejne zmiany będą kosztować jeszcze więcej – podkreślił wójt.

Wskazał, że nie wszystkie gminy będą mogły zapewnić miejsca w przedszkolach dla trzylatków.

– W przedszkolach może zabraknąć ponad 300 tys. miejsc. Gminy ratują sytuację, tworząc w pośpiechu odziały przedszkolne w szkołach – podkreślił przewodniczący zarządu ZGW RP.

– W gminie Miedźna powstał pięciogodzinny odział przedszkolny, jednak to nie rozwiązało problemu rodziców, którzy pracują. Wielu z nich będzie musiało wybrać między wychowaniem dziecka a podjęciem pracy – mówił Bogdan Tarnowski.

Według wójta, ważną kwestią jest dotacja.

– Zwiększenie kwoty dotacji nie zrekompensuje różnicy między środkami jakie dostajemy z subwencji na jednego ucznia, a kwotą dotacji na jednego przedszkolaka – podkreślił wójt Miedźna.

Dodał, że Karta nauczyciela obowiązuje zarówno nauczyciela pracującego w szkole i uczącego w przedszkolu „i bez względu na liczebność klasy pensja nauczyciela jest stała, co spowoduje spory ubytek w dochodach gmin”.

– Zmarnowano sporo pieniędzy. Można było to rozwiązać inaczej, poprzez kontynuacji poprzednich zmian w systemie edukacji i dodatkowo dać rodzicom możliwość wyboru – skonkludował wójt Miedźna.

jm/ Serwis Samorządowy PAP

Zobacz również: