W Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, 16 kwietnia, powołano do życia Sochaczewskie Towarzystwo Naukowe. Ma być ono forum wymiany podglądów i współpracy pomiędzy osobami, które zajmują się historią miasta i Ziemi Sochaczewskiej.

Towarzystwo ma być również strażnikiem historii Sochaczewa i Ziemi Sochaczewskiej, a także inicjatorem działań mających na celu podnoszenie wiedzy o naszym regionie. Nie zamierzamy się jednak ograniczać tylko do historii, ale również podejmować działania i współpracę we wszystkich dziedzinach, które przyczyniają się do rozwoju naszego regionu: kultury, oświaty, historii, rolnictwa czy przemysłu – stwierdził Jakub Wojewoda.

To właśnie Jakub Wojewoda głosami członków założycieli został wybrany przewodniczącym Sochaczewskiego Towarzystwa Naukowego. Jego zastępcami zostali Agnieszka Zając-Sławińska oraz Radosław Jarosiński. Pozostali członkowie założyciele stowarzyszenia to: Paweł Rozdżestwieński, Grzegorz Aleksander Turczyk, Mikołaj Klorek, Mariusz Samborski, Jerzy Szostak oraz Piotr Szewczyk.

Jak zaznacza Paweł Rozdżestwieński, fakt ukonstytuowania się grupy założycielskiej nie oznacza, że do stowarzyszenia nie mogą przystąpić kolejne osoby: – Wprost przeciwnie, czekamy na każdego, kto jest zainteresowany pracą na rzecz rozwoju Ziemi Sochaczewskiej, poznawania i utrwalania jej tradycji – zapewnia dyrektor sochaczewskiego Muzeum.

Jedną z pierwszych inicjatyw, oprócz wydawania Roczników Sochaczewskich, których pierwszy numer ukaże się 14 maja w Noc Muzeów, będzie współpraca z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej przy sporządzaniu spisu zabytków Sochaczewa. Podobne spisy STN wraz z Muzeum chce sporządzić także dla innych samorządów z terenu powiatu sochaczewskiego. Wśród kolejnych działań będzie m.in. pomoc w katalogowaniu zbiorów sochaczewskiego muzeum, w tym ich cyfryzacji. To ostatnie działanie ma na celu przygotowanie placówki do czekających ją w 2017 roku zmian.

Otóż, jak wynika z naszych informacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje, aby od 1 stycznia 2017 roku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą stało się oddziałem mającego powstać „Muzeum 1939 roku”.

dot

 

Zobacz również: