To będzie ważne wydarzenie dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką niepełnosprawności. Teatr Tańca AUTentYcZni My z olsztyńskiego Zespołu Placówek Edukacyjnych, w którym występują przede wszystkim młodzi ludzie z autyzmem, zaprezentuje się na profesjonalnej, dużej scenie Teatru Jaracza. I będzie to już kolejne ich wielkie osiągnięcie w krótkim czasie: 12 marca odebrali nagrodę za pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie teatrów szkolnych Telewizji Polskiej!

– Sztuka „DOORosłość” jest czwartą, nad jaką pracujemy. Najdłuższą, bo w przeciwieństwie do wcześniejszych trwa około 40 minut – mówi Katarzyna Śliwińska, nauczyciel – opiekun teatru. – Jak sama nazwa wskazuje, opowiada o dojrzałości, o podejmowaniu wyborów. Więcej na razie nie ujawnimy, chcemy zagwarantować widzom niespodziankę.

Teatr Tańca to jedna z najbardziej znanych inicjatyw Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, szkoły dla niepełnosprawnych współprowadzonej przez Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce. Występuje w nim trzynastu uczniów w wieku od 12 do 23 lat, upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, porażeniem mózgowym, zespołami genetycznymi. W tym teatrze nie ma słów ani określonego scenariusza. Każdy występ to w dużym stopniu improwizacja, wspólny proces twórczy. I przede wszystkim terapia niepełnosprawnych artystów.

– Terapia sztuką podnosi ich poczucie własnej wartości, rozwija kompetencje społeczne, umiejętności komunikowania się z otoczeniem – mówi Wanda Agnieszka Jabłońska, dyrektor ZPE i przewodnicząca Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce. – Z kolei widzowie mają szansę poznać lepiej ludzi z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami, zobaczyć jacy oni naprawdę są, a w konsekwencji polubić i zaakceptować.

 

 

Zobacz również: