W tym roku, w ramach środków PFRON, Mazowsze będzie miało do rozdysponowania ponad 12,6  mln zł na wsparcie osób niepełnosprawnych. Środki te zostaną przeznaczone na dostosowywanie obiektów, tworzenie i działanie zakładów aktywności zawodowej oraz rehabilitację społeczną. Decyzję w tej sprawie podjęli dziś radni województwa mazowieckiego. – Potrzeby w tym zakresie są ogromne – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Chodzi tu nie tylko o infrastrukturę, ale przede wszystkim o aktywizację zawodową czy społeczną. Mam nadzieję, że planowane na ten rok środki przełożą się na wymierne efekty.

– W tym roku na wsparcie osób niepełnosprawnych będziemy mieli 12,6 mln zł. To są środki, które będą przeznaczone na likwidację barier architektonicznych – 6,7 mln zł, 4,5 mln zł wesprze zakłady aktywizacji zawodowej – obecnie takich zakładów działa na Mazowszu osiem. Pozostała kwota, czyli 1,4 mln zł, zostanie przeznaczona na rehabilitację społeczną i zawodową. Te środki są bardzo ważne i potrzebne zwłaszcza instytucjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych czy zakładom aktywności zawodowej, które tworzą nowe miejsca pracy i aktywizują te osoby. Ważną rolę odgrywa także rehabilitacja, dzięki której osoby niepełnosprawne mogą poczuć się integralną częścią społeczeństwa – dodaje członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. liczba osób z niepełnosprawnością na Mazowszu wyniosła 515 697 osób, czyli jeden na dziesięciu mieszkańców Mazowsza, to osoba z niepełnosprawnością. Przyczyn niepełnosprawności jest wiele – od wad wrodzonych, poprzez choroby nabyte lub zawodowe, aż po wypadki komunikacyjne i zdarzenia losowe. Różne są również rodzaje niepełnosprawności  jej stopnie.

Mimo że już bardzo wiele zostało zrobione w kwestii poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnością, to wciąż napotykają one na swojej drodze liczne bariery nie tylko związane z dostępem do opieki medycznej czy rynku pracy, ale również architektoniczne. Na koniec 2014 r. zaledwie 40 proc. obiektów sportowych – stadionów, boisk, kortów tenisowych, hal sportowych, pływalni, lodowisk, torów sportowych było dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych osób ćwiczących.

Według danych Urzędu Statystycznego w Warszawiew 2014 r. blisko 10,5 tys. osób niepełnosprawnych zarejestrowanych było jako bezrobotne. W tym czasie na Mazowszu działało 47 placówek stacjonarnej pomocy społecznej przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. W sumie z ich opieki korzystało ponad 2,8 tys. osób.

W tym roku w ramach środków PFRON samorządy powiatowe i gminne, ich jednostki organizacyjne takie jak szkoły, czy też domy pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe otrzymają wsparcie na realizację trzech głównych zadań. W sumie na rehabilitację zawodową i społeczną na ten rok Mazowsze otrzyma 12,6 mln zł.

– To są bardzo ważne środki, ponieważ część z nich jest przekazywana na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. My mamy na Mazowszu kilkaset tysięcy takich osób i jednym z najważniejszych elementów jest dla nich praca. To jest nie tylko kwestia utrzymania, ale też pewnej rehabilitacji. Dlatego te środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kierowane na aktywizację zawodową mają duże znaczenie dla tego środowiska – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Najwięcej środków z tej puli, bo aż 6,7 mln zł zostanie przeznaczonych na dostosowywanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2015 r. do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęło 28 wniosków, z czego 20 przeszło ocenę formalną. Obecnie trwają wizje lokalne planowanych inwestycji.

Blisko 4,5 mln zł wesprze tworzenie i działanie zakładów aktywności zawodowej. W 2015 r. na Mazowszu działało ich osiem. Siedem z nich dofinansowywanych jest za pośrednictwem Samorządu Województwa Mazowieckiego. Najwięcej ZAZ-ów bo aż trzy działają na terenie Warszawy i regionu warszawskiego, dwa – w Płocku i subregionie płockim oraz dwa w subregionie siedleckim i jeden w subregionie radomskim.

Ostatnie działanie, na które można uzyskać wsparcie w ramach środków PFRON dotyczy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 1,4 mln zł.

Mazovia.pl

.

 

 

Zobacz również: