Przykładanie mniejszej wagi do ceny w przetargach oraz ułatwienie dostępu do nich małym firmom i tym zatrudniającym na etat – to główne założenia rządowego projektu nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych.

Nowelizacja zakłada ograniczenie kierowania się przy rozstrzyganiu przetargów kryterium cenowym. „Ścisłe trzymanie się najniższej ceny jako jedynego czynnika nie jest dobre. Oczywiście cena powinna pozostać ważnym elementem decyzyjnym, ale w wielu przypadkach należy stosować też kryteria jakościowe” – stwierdza w rozmowie z serwisem infoWire.pl Paweł Woźniak ze Związku Pracodawców Stratera Med. W projekcie wymieniono dodatkowo kryteria społeczne, środowiskowe i innowacyjne.

Do istniejących już trybów udzielania zamówień publicznych zostanie dodany nowy – partnerstwo innowacyjne. Ponadto podmiot zamawiający będzie mógł zlecić określone zadania spółce córce, gdy jej działalność w 90% koncentruje się na powierzanych zadaniach.

Niepokój budzi szybkość podejmowanych zmian. Niestety nasze regulacje muszą zostać dostosowane do prawa unijnego i przyjęte do 18 kwietnia 2016 r., inaczej Polsce grozi wstrzymanie środków unijnych. „Zbyt duża liczba przepisów nie jest dobra. Najważniejsze jest ich egzekwowanie, a nie tworzenie kolejnych” – zaznacza rozmówca.

Zobacz również: