Studenci i absolwenci, którzy w swoich pracach magisterskich zajmowali się rozwojem obszarów wiejskich na Mazowszu do 16 października br. mogą zgłosić je do ogłoszonego właśnie konkursu. Zakres tematyczny jest szeroki – od inicjatyw lokalnych i regionalnych aż po inwestycje i projekty sfinansowane przez UE na tych obszarach. Organizatorem konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi terenów wiejskich na Mazowszu jest Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Patronat nad nim objął marszałek Adam Struzik.

Choć Mazowsze to region w pierwszej kolejności kojarzony ze stolicą, to aż 67 proc. jego powierzchni stanowią tereny rolne. Według danych GUS w 2013 r. na terenie województwa mazowieckiego było ponad 212 tys. gospodarstw rolnych, a 35 proc. Mazowszan mieszkało na terenach wiejskich. W regionie dominuje produkcja mięsna i mleczna (na północny województwa) oraz owocowo-warzywna (na południu i w centrum). To właśnie na Mazowszu rośnie co trzecie drzewo owocowe w Polsce, a ponad połowa krajowych zbiorów jabłek, 24 proc. truskawek oraz 18 proc. warzyw pochodzi właśnie z naszego regionu. Mazowsze jest również liderem pod względem produkcji mleka – 18,5 proc. pogłowia bydła w Polsce.

– Mazowiecka wieś w ostatnich latach przeszła duże zmiany. Samorządy, ale też rolnicy z Mazowsza coraz lepiej wykorzystują środki unijne, inwestują w nowoczesne technologie, dynamicznie rozwija się rolnictwo ekologiczne. Jednym słowem mazowieckie rolnictwo jest w okresie silnych przemian co sprawia, że jest wdzięcznym obiektem badań i analiz. Organizując ten konkurs chcemy nie tylko nagrodzić tych młodych ludzi, którzy już zgłębili te zagadnienia, ale też zachęcić do refleksji nad rozwojem obszarów wiejskich na Mazowszu tych studentów, którzy jeszcze nie wybrali tematu swojej pracy magisterskiej – podkreśla wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Konkurs jest adresowany do studentów uczelni wyższych, którzy obronią swoją pracę magisterską do 10 października br. Nie będą brane pod uwagę prace obronione przed 2011 r. Magisterki powinny być napisane w języku polskim, a na egzaminie magisterskim ocenione na bardzo dobre.

1Wykorzystanie środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne technologie, jakość życia mieszkańców wsi i ich aktywność, turystyka, rolnictwo ekologiczne, spółdzielczość oraz wiejskie grupy producenckie – to tylko część z tematów prac magisterskich, które mogą wziąć udział w rywalizacji. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne. Za I miejsce – 5 tys. zł netto, za II miejsce – 3 tys. zł, a za III miejsce – 2 tys. zł.

Karty zgłoszeniowe oraz prace należy wysyłać lub dostarczać osobiście do 16 października br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03 – 469 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konkurs na najlepszą pracę magisterską”.

Więcej informacji na stronie Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Mazowieckiego w zakładce „Konkursy”: http://mazowieckie.ksow.pl/konkursy.html

Zobacz również: