29 marca br. Gminy Brwinów, Ożarów Mazowiecki i Błonie podpisały umowę partnerską, dzięki której będą mogły złożyć wspólny wniosek o dofinansowanie unijne w wys. 5 mln euro w ramach ogłoszonego przez Komisję Europejską programu „Urban Innovative Actions” (Miejskie Działania Innowacyjne).

Wniosek będzie złożony „nietypowo”, bo bezpośrednio do Komisji Europejskiej.

W razie przyznania wnioskowanych środków w Błoniu będzie można rozpocząć prace od dawna już planowanej rozbudowy budynku gminy poprzez zagospodarowanie działki przylegającej do zabytkowego Ratusza. Powstały w energooszczędnej oraz przyjaznej dla środowiska pasywnej technologii i przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych nowy obiekt scali referaty urzędu umiejscowione aż w 5 punktach Błonia, co znacznie usprawni pracę urzędników, a przede wszystkim zaoszczędzi czas mieszkańcom, którzy załatwią wszystkie sprawy w jednym miejscu.

BP UM

Zobacz również: