Opinia publiczna zajęta jest w ostatnich miesiącach planami wycinki Puszczy Białowieskiej, a tu coraz częściej, pojawiają się niepokojące sygnały o nasileniu wycinki Puszczy, Kampinoskiej.  Szczególnie intensywnie rąbią w okolicach Sierakowa i Izabelina. Skąd taki wyrąb i czy faktycznie jest wyjątkowy pod względem skali?

Kampinoski Park Narodowy wyjaśnia: Kampinoski Park Narodowy powołany jest w celu ochrony i zachowania najcenniejszych walorów, a także odtwarzania zniekształconych siedlisk. Podstawą wszelkich działań jest inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Wycinki drzew prowadzone są w miejscach, gdzie w przeszłości doszło do pewnych zaburzeń wynikających z gospodarki ludzkiej, które spowodowały zakłócenie naturalnych procesów (np. wylesienia). 

W parku istnieje wiele drzewostanów, które zostały tu sztucznie posadzone. Nie zawsze skład gatunkowy drzewostanu odpowiada możliwościom siedliska. Takie obszary albo pozostawia się do naturalnej sukcesji – wówczas regeneracja i odtwarzanie zniekształconych siedlisk następuje w sposób spontaniczny, aczkolwiek powolny. Można także procesy te przyśpieszyć, prowadząc planowe zabiegi ochronne, np. cięcia w drzewostanach mające na celu ich stopniowe różnicowanie i poprawę biologicznej odporności. 

W wybranych fragmentach młodszych drzewostanów (zwłaszcza monokultur sosnowych, które w Kampinoskim Parku Narodowym porastają tysiące hektarów dość żyznych gruntów) wprowadza się domieszki różnych gatunków w celu zróżnicowania gatunkowego, wiekowego i strukturalnego drzewostanów. Wszystkie zabiegi są zaplanowane i zaakceptowane przez Ministra Środowiska.

Zainteresowanych, którzy chcieliby porozmawiać o wykonywanych w Kampinoskim Parku Narodowym pracach, zapraszamy na organizowane przez naszych pracowników wycieczki edukacyjne. W ich trakcie (ostatnia tego typu odbyła się 20 lutego 2016 r.) prezentujemy powierzchnie, gdzie wykonywane są zabiegi ochrony czynnej, oraz omawiamy metody i cele ich wykonywania.

JK

Zobacz również: